همکاران

هیئت مدیره

امیرعلی مستخدمین حسینی سرمایه و دانش

امیرعلی مستخدمین حسینی

مدیرعامل

حسین عابدنظری سرمایه و دانش

حسین عابدنظری

رییس هیات مدیره


خانواده‌ی سرمایه و دانش

محمد نوربخش سرمایه و دانش

محمد نوربخش

مدیر مشاوره سرمایه گذاری

محمدحسین مستخدمین حسینی سرمایه و دانش

محمدحسین مستخدمین حسینی

قائم مقام مدیر عامل

مهدی مهدوی سرمایه و دانش

مهدی قربانی
مدیر مالی

زهره دانایی سرمایه و دانش

زهره دانایی

مسئول نظارت و کنترل داخلی

امین صابونچی سرمایه و دانش

امین صابونچی

مدیر معاملات

نجمه السادات میروکیلی سرمایه و دانش

نجمه السادات میروکیلی

مدیر معاملات برخط

مهدی مهدوی سرمایه و دانش

مهدی مهدوی

مدیر بورس کالا و انرژی

سید روح الله حسینی رحیمی سرمایه و دانش

سید روح الله حسینی رحیمی

مدیر امور شعب

هما حسین مردی سرمایه و دانش

هما حسین مردی

مدیر پذیرش

مجید صمدی سرمایه و دانش

مجید صمدی

معامله گر

تهران/دفتر مرکزی

مریم ذوالفقاری سرمایه و دانش

مریم ذوالفقاری

معامله گر

تهران/دفتر مرکزی

حسین نوربخش سرمایه و دانش

حسین نوربخش

کارشناس تحلیل بنیادی

تهران/دفتر مرکزی

ایراندخت ابدالی تکلو سرمایه و دانش

ایراندخت ابدالی تکلو

کارشناس اداری

تهران/دفتر مرکزی

مرضیه هنری شریف سرمایه و دانش

مرضیه هنری شریف

رئیس حسابداری

تهران/دفتر مرکزی

هادی ورزشکار  سرمایه و دانش

هادی ورزشکار

معامله گر بورس کالا

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

محمدعلی شاه پری سرمایه و دانش

محمدعلی شاه پری

کارشناس معاملات بورس کالا

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

سمیرا بهرامی سرمایه و دانش

سمیرا بهرامی

کارشناس معاملات بورس کالا

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

شایان گرجی سرمایه و دانش

شایان گرجی

معامله گر معاملات مشتقه بورس کالا

تهران/ واحد بورس کالا و انرژی

سولماز شیرازی زوارق سرمایه و دانش

سولماز شیرازی زوارق

مدیر شعبه

تبریز

فاطمه جاهدی کرگان سرمایه و دانش

فاطمه جاهدی کرگان

مدیر تالار اختصاصی

تبریز

محمد گشاده فکر سرمایه و دانش

محمد گشاده فکر

مدیر شعبه

ارومیه

حمیدرضا کبیریان ورنوسفادرانی سرمایه و دانش

حمیدرضا کبیریان 

مدیر شعبه

اصفهان

حدیث زینلی سرمایه و دانش

حدیث زینلی

مدیر شعبه

کرمان

زهرا احمدی  سرمایه و دانش

زهرا احمدی

مدیر شعبه

زنجان

نرگس رحمانیانی سرمایه و دانش

نرگس رحمانیانی

مدیر شعبه

کرمانشاه