هزینه اکچوئری چیست و این هزینه در بانک ملت چه تاثیری دارد؟

هزینه اکچوری چیست و چرا باید بانک ملت هزینه اکچوئری بپردازد؟ آیا مدیریت صندوق بازنشستگی این بانک دارای ضعف است؟ در بخش پنجم از میز تحلیل 68 شرکت کارگزاری سرمایه و دانش پاسخ این سوالات را ببینید و بشنوید.
هزینه اکچوئری چیست و این هزینه در بانک ملت چه تاثیری دارد؟
  0
 3077
امتیاز کاربران 0/0 از 5

هزینه اکچوری چیست و چرا باید بانک ملت هزینه اکچوئری بپردازد؟ آیا مدیریت صندوق بازنشستگی این بانک دارای ضعف است؟ در بخش پنجم از میز تحلیل 68 شرکت کارگزاری سرمایه و دانش پاسخ این سوالات را ببینید و بشنوید.

اشتراک :
دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز:
captcha