گزیده تحلیل ها

مالیات صفر برای بانک ملت در سال 1400
مالیات صفر برای بانک ملت در سال 1400

در قسمت دهم از میز تحلیل شماره 68 به بررسی "چرا مالیات بانک ملت در سال 1400 برابر صفر است؟ " میپرداز ...

بانک مرکزی و برداشت غیرقانونی از حساب بانک ملت
بانک مرکزی و برداشت غیرقانونی از حساب بانک ملت

در قسمت نهم از میز تحیل شماره 68 به بررسی "برداشت غیرقانونی از حساب بانک ملت توسط بانک مرکزی در سال ...

هزینه مطالبات مشکوک الوصول و تسهیلات غیرجاری بانک ملت
هزینه مطالبات مشکوک الوصول و تسهیلات غیرجاری بانک ملت

در بخش هشتم از میزتحلیل شماره 68 به بررسی "وثایق نامناسب بانک ملت چگونه به سهامداران زیان وارد می کن ...

سود تسعیر بانک ملت
سود تسعیر بانک ملت

در بخش ششم از میزتحلیل شماره 68 به بررسی "سود تسعیر بانک ملت چگونه محاسبه شده است؟ آیا این سود از مح ...

هزینه اکچوئری چیست و این هزینه در بانک ملت چه تاثیری دارد؟
هزینه اکچوئری چیست و این هزینه در بانک ملت چه تاثیری دارد؟

هزینه اکچوری چیست و چرا باید بانک ملت هزینه اکچوئری بپردازد؟ آیا مدیریت صندوق بازنشستگی این بانک دار ...

آیا دسترسی به وام نیاز به رانت دارد؟
آیا دسترسی به وام نیاز به رانت دارد؟

رانت در وام گیری از بانک و منشا ثروت بودن وامگیری در شرایط کنونی اقتصادی ...

سوداگری بانک ها در بازار ملک
سوداگری بانک ها در بازار ملک

بخش دوم از میزتحلی شماره 68 به برسی "چرا بانک ها ترجیح می دهند خود در بازار املاک سرمایه گذاری کنند؟ ...